บริการ:    สระว่ายน้ำ    และ    ห้องพักสัตว์เลี้ยง

 
 

ค่าบริการสระว่ายน้ำ/ชั่วโมง (รวมอาบน้ำ เป่าขน)

ขนาดสัตว์เลี้ยง ราคาต่อครั้ง แพ็กเกจ 10 ครั้ง แพ็คเกจ 20 ครั้ง
เล็ก 350 3,000 5,000
กลาง* 450 4,000 7,000
ใหญ่** 550 5,000 9,000
   * สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี คิดเพิ่มตัวละ 50 บาท
   ** สุนัขพันธุ์ใหญ่และขนยาว คิดเพิ่มตัวละ 50 บาท (อลาสกัน มาลมิว 700 บาท)
 
 
ข้อกำหนดการใช้บริการสระว่ายน้ำและสนาม
เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำประวัติการฉีดวัคซีนมาแสดงก่อนลงทะเบียนเพื่อใช้บริการครั้งแรก
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หากสัตว์เลี้ยงของท่านมีโรคประจำตัว
ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคผิวหนัง มีเห็บ หมัด หรือเป็นโรคติดต่อมาใช้บริการ
เจ้าของควรนำสุนัขไปขับถ่ายในสนามหญ้าทุกครั้งก่อนลงสระ หากสัตว์เลี้ยงถ่ายลงในสระ จะต้องเสียค่าบริการเปลี่ยนน้ำครั้งละ 4,000 บาท
ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และเก็บมูลสัตว์เลี้ยงของท่านทิ้งลงในถังขยะที่จัดไว้ให้
เจ้าของสามารถลงสระพร้อมสัตว์เลี้ยงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สระ-บาย-ใจ มีเสื้อชูชีพสำหรับสุนัขไว้ให้บริการหลายขนาดโดยคิดค่าใช้จ่าย 50 บาทต่อครั้งต่อตัวในขนาด 5, 6 และ 7 หากเกิดการชำรุดเสียหาย ทางสระจะเรียกเก็บค่าชูชีพ 1,000 บาท
กรุณาใช้สายจูงสุนัขของท่านทุกครั้งหลังขึ้นจากสระว่ายน้ำ ทางสระ-บาย-ใจจะไม่รับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากความประมาทของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงชำระค่าบริการเป็นแบบแพ็คเกจ ท่านไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
สำหรับท่านที่ซื้อแพ็คเกจไว้แล้วมิได้มาติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากครั้งสุดท้ายที่มาใช้บริการ ทางสระฯขอยกเลิกแพ็คเกจนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณารับสัตว์เลี้ยงกลับหลังจากว่ายน้ำเสร็จ หรือไม่เกิน 18:00น. หากเกินจากนี้ทางสระจะคิดค่าบริการรับฝาก 200 บาท / ตัว ในกรณีมีห้องว่างให้พักชั่วคราว