บริการ:    สระว่ายน้ำ    และ    ห้องพักสัตว์เลี้ยง

 
 

ค่าบริการห้องพักสัตว์เลี้ยง/ตัว/คืน

ขนาดสัตว์เลี้ยง ห้องแอร์
ระหว่างวัน ราคา / ตัว /คืน ราคา / ตัว / สัปดาห์
(7 คืน)
ราคา / ตัว / เดือน
จิ๋ว / เล็ก 200 400 2,100 6,000
กลาง 500 2,800 9,000
ใหญ่ 600 3,500 11,000
 
 
ข้อกำหนดการใช้บริการห้องพัก
เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำประวัติการฉีดวัคซีนมาแสดงก่อนลงทะเบียนเข้าพัก
หากต้องมีการให้ยาสุนัข จะมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้ยาวันละ 100 บาท/ตัว/คืน
สระ-บาย-ใจ ไม่รับฝากสุนัขที่เป็นโรคติดต่อ หรือมีโรคประจำตัวร้ายแรงเช่น โรคหัวใจ ชัก
หากสัตว์เลี้ยงมีเห็บหมัด ทางสระจะคิดค่าบริการกำจัดเห็บหมัดก่อนเข้าพัก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเท่ากับราคาอาบน้ำและกำจัดเห็บตามขนาดสุนัข
สุนัขขนาดเล็กสามารถอยู่รวมกันได้ไม่เกิน 4 ตัว / ห้อง โดยตัวที่ 2-4 จะได้รับส่วนลด 10%
สุนัขขนาดกลางสามารถอยู่รวมกันได้ไม่เกิน 2 ตัว / ห้อง โดยตัวที่ 2 จะได้รับส่วนลด 10%
สุนัขขนาดใหญ่อยู่ได้ห้องละ 1 ตัว
สระ-บาย-ใจ จะรับจองห้องพักในกรณีที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชำระมัดจำ 50% มาแล้วเท่านั้น และหากต้องการยกเลิกการจอง ทางสระฯ ยินดีคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวนหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันฝากสัตว์เลี้ยง และกรุณากรอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของท่านในแบบฟอร์มที่สระ-บาย-ใจเตรียมไว้ให้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์หากเกิดกรณีฉุกเฉิน
สัตว์เลี้ยงพัก 3 คืน แถมอาบน้ำฟรี 1 ครั้ง
สัตว์เลี้ยงพัก 5 คืน แถมว่ายน้ำฟรี 1 ครั้ง
สระ-บาย-ใจ จะดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างดีที่สุด แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยกับสัตว์เลี้ยงของท่าน ทางสระฯ ยินดีรับผิดชอบในส่วนของค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นเท่านั้น
เจ้าของสัตว์เลี้ยงกรุณามารับสัตว์เลี้ยงกลับภายในเวลา 18:00 น. หากเกินเวลาทางสระฯจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตัวละ 200 บาท และจะไม่อนุญาตให้รับสัตว์เลี้ยงกลับหากเกิน 20:00 น.